Malá půjčka, velká pomoc!
+420 737 60 60 56

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018 vyjadřuji tímto svůj svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas se zpracováním výše uvedených dat společností Openfin.cz s.r.o. pro potřeby související se službami této společnosti mé osobě, souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci. V souvislosti s „právem na to být zapomenut“ definovaným v Nařízení GDPR, mohu současně žádat, aby společnost Openfin.cz s.r.o. vymazala všechna data, který v souvislosti se službami o mé sobě získala, kromě dat, která nemohou být vymazána ze zákonných důvodů.